The glass is produced at Modum Glassverk and and consists of glass panels where colored foil is laminated in the glass, combined with ceramic ink printed and burnt into glass surface.
referanse_borgundvgs01.jpg
referanse_borgundvgs02.jpg
 Forløp med print og farget folie. Frøkapsler og frukter fra Dagny Tande Lieds illustrasjoner til Norsk Flora 1984. Med tillatelse fra Botanisk Muesum, Oslo.
referanse_borgundvgs04.jpg
 Verket består av en romlig komposisjon av kunstnerisk bearbeidete glassfelt. Forelegget er bearbeidet digitalt og printet på glass i en industriell prosess. Elementene er ordnet slik at verket som helhet tar rommets volum i besittelse - både i lengdeutstrekning og høyde - og vil oppleves samtidig både nært og på avstand fra ulike posisjoner etter hvert som man beveger seg i rommet.
referanse_borgundvgs07.jpg
referanse_borgundvgs08.jpg
referanse_borgundvgs09.jpg
referanse_borgundvgs12.jpg
IMG_1172.JPG
IMG_1161.JPG
prev / next