The glass is produced at Modum Glassindustrier and and consists of glass panels where colored foil is laminated in the glass, combined with ceramic ink printed and burnt into glass surface.
02_borgundvgs.jpg
03_borgundvgs.jpg
 Forløp med print og farget folie. Frøkapsler og frukter fra Dagny Tande Lieds illustrasjoner til Norsk Flora 1984. Med tillatelse fra Botanisk Muesum, Oslo.
06_borgundvgs.jpg
 Verket består av en romlig komposisjon av kunstnerisk bearbeidete glassfelt. Forelegget er bearbeidet digitalt og printet på glass i en industriell prosess. Elementene er ordnet slik at verket som helhet tar rommets volum i besittelse - både i lengdeutstrekning og høyde - og vil oppleves samtidig både nært og på avstand fra ulike posisjoner etter hvert som man beveger seg i rommet.
08_borgundvgs.jpg
09_borgundvgs.jpg
10_borgundvgs.jpg
11_borgundvgs.jpg
12_borgundvgs.jpg
14_borgundvgs.jpg
prev / next