Jeg er opptatt av liv og eksistens. Livet er sårbart, kroppen er sårbar.  Hva skjer når kroppen svikter, når du blir syk og trenger behandling? Leger og sykehus tar over ansvaret med medisiner, tester, prøver, analyser, CT - og MR maskiner, røntgenapparater og alt det som følger med det.  De nødvendige data blir nedtegnet og dokumentert.  Man blir avbildet innenfra på alle vis. Jeg er fascinert av den måten du da blir ”sett” på. Kroppens strukturer og indre lovmessigheter avdekkes. Bildene som oppstår synliggjør det usynlige, det hemmelige, - det som skal være skjult, eksponeres.
Montasjeanv gjennomlyst VU06.jpg
prev / next