ornamentale konstruksjoner.jpg

Tove Lande, kurator, kunsthistoriker, Kunstmuseet Kube, Ålesund

Kunstmuseet KUBE 24.04 – 24.05 2010, Anne Sara Loe, "ornamentale konstruksjoner"

Å tre inn i et rom med en utstilling av Anne Sara Loe er alltid en sterk opplevelse. Plasseringen av verkene er nøye gjennomtenkt i forhold til hverandre, og i forhold til karakteren i rommet de skal stilles ut i. Resultatet blir en utstillingsform i skjæringspunktet mellom en bildeutstilling og en installasjon.

Naturen er en viktig inspirasjonskilde i Anne Sara Loes kunstneriske univers. Det gjelder også for denne utstillingen. Med sine studier av menneskets anatomi og andre biologiske former, kan verkene ved første øyekast virke som en videreføring av renessansekunstnernes naturvitenskapelige tilnærming til kunsten. Likevel er Loe godt plassert innenfor samtidskunstens rammer. Dette gjelder både med hensyn til de digitale teknikkene hun anvender, så vel som måten hun forholder seg til motiv og tematikk på. Ved hjelp av bildemateriale fra blant annet mikroskop, røntgenapparat, MR og magasiner, velger hun ut elementer fra ulike organiske strukturer. Disse leker hun seg så med ved å sette sammen, skalere opp og ned, vri og vende på, og repetere til hun får frem ornamenter som gir assosiasjoner til folkekunstens tekstiler og arkitektur. Slik skaper hun en helt særegen og gåtefull bildeverden i møtet mellom kunst og vitenskap.

Resultatet er en samling svært vakre arbeider med er formspråk preget av former satt sammen i en harmonisk skjønnhet, i det vare formspråket som alltid preger Anne Sara Loes arbeider. Men dette estetisk delikate formspråket er ikke et mål i seg selv for henne. Tvert i mot anvender Loe det som et redskap til synliggjøring og bevisstgjøring omkring slektskapet mellom ulike livsformer, og livets sårbarhet.  Som en moderne variant av momento mori-sjangeren slår de mot oss når den bakenforliggende meningen gradvis avdekkes for oss, og man må uvegerlig spørre seg hvilke livsvilkår vi gir oss selv og den kloden vi lever på med dagens samfunn?

På denne måten har Anne Sara Loes verk en sterk miljøpolitisk undertone. Dette knytter henne til miljøkunsten, som hadde sitt utspring på 1970-tallet, og som opplever en renessanse i dag. Med der mange andre kunstnere tyr til de helt sterke og monumentale virkemidlene, opererer Anne Sara Loe i det stille. Dette paradokset mellom stil og innhold er et grep som i høy grad er med på å forsterke opplevelsen av budskapet i hennes kunst.

Tove Lande

kunsthistoriker, kurator ved Kunstmuseet KUBE

 

tilbake