Uløselig3.jpg

Bjørnsonfestivalen 2017 - Utstillingen “Uløselig”

Familien – den mest utbredte grupperingsformen vi kjenner til – en kompleks konsentrasjon av slektskap, arv, tilknytning, bånd og følelser. Et av Bjørnsonfestivalens hovedtema i år handler om nettopp familien. Relasjonen til våre nærmeste er et uutgrunnelig tema som berører oss alle som mennesker.

Med walk-by – utstillingen Uløselig har kunstnerfellesskapet Studio M på Gørvelplassen satt sammen skisser og arbeider fra 10 billedkunstnere som dreier omkring dette temaet. Utstillingen er organisert som et tankekart; en collage av assosiasjoner, visuelle minner og glimt av følelser heller enn å søke en avklaring, eller en spisset formulering.

Back