Anne Sara har i mange år brukt bilder av strukturer og form på mikroorganismenivå som grunnlag for digitale manipulasjoner. Helge bruker kart og kartinformasjon i stor grad i sitt daglige arbeid. Men han er også nysgjerrig på kartet sin egenverdi som grafisk uttrykk.   Vi er på leiting etter fellestrekk i mylderet av organiske, mikroskopiske strukturer og storskala strukturer i landskapet - langsomt formet av naturen selv eller menneskelig påvirkning. Vi finner et spennende arbeidsfelt der naturgitte og menneskeskapte livsmønster som ut fra sin størrelse knapt er synlige for oss, kan møtes og flettes sammen i en felles ramme. Den tegnete streken er fellesnevneren som binder strukturer i det lille til det store og kjente. ASL HAA
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.01.20.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.04.04.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.01.35.png
1502 trace3.jpg
1502 trace4.jpg
10397167_10202635754334420_8650272939482841359_o.jpg
11025881_10202635756094464_1146135384615530024_o.jpg
VEHS_kunst4justert.jpg
10835090_10202642052211863_5484884618975535978_o.jpg
Skjermbilde 2018-04-24 kl. 13.33.31.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.04.55.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 12.35.49.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 12.35.15.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.02.04.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.04.28.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.02.26.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 12.59.23.png
Skjermbilde 2018-11-09 kl. 13.01.51.png
prev / next