TREIS ble gjennomført som et kunstprogram i samarbeid med Seanse, elever og lærere ved Molde videregående skole og med Møre og Romsdal Kunstsenter som formidlingsinstitusjon. Vi søkte Seanse om midler til dette og fikk tildelt kr 200 000 til et pilotprosjekt som et av fem prosjekter på landsbasis. Vi arbeidet med prosjektet gjennom hele skoleåret 2015 - 2016 og avsluttet med en utstilling i den gamle bensinstasjonen på Gørvelplassen i sentrum av Molde, ved kulturhuset Plassen  Vi ønsket å åpne for refleksjon omkring slektskap og sammenhenger i den fysiske verdenen som omgir oss gjennom deltakernes individuelle og felles skapende prosesser.  Å tegne er en kroppslig erfaring som lagrer kunnskap på en egen måte. Det manuelle arbeidet krever konsentrasjon omkring streken. Tegneprosessen sin varighet gir i seg selv tid for refleksjon. Å måtte forholde seg til formater/ størrelser i rommet som relaterer seg til kroppen vår gir også en nærhet til former og strukturer som ellers er vanskelig fattbare for oss. Elevene leita i former og mønster fra naturen rundt oss, - fra det mikroskopiske til store landskapsstrukturer og hentet mønstrene fram med blyant på store ark.
Skjermbilde 2018-11-01 kl. 14.20.19.png
Skjermbilde 2018-11-05 kl. 11.56.16.png
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5907.jpg
treis06.jpg
treis03.jpg
treis04.jpg
treis01.jpg
treis09.jpg
treis10.jpg
treis11.jpg
treis12.jpg
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5787.jpg
treis31.jpg
treis32.jpg
Skjermbilde 2018-11-05 kl. 11.56.59.png
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_56be.jpg
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_56c4.jpg
treis21.jpg
prev / next